Zespół   >   Adwokat Daniel Dudys

Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyplom magistra prawa uzyskał z oceną bardzo dobrą. Główną sferę zainteresowań już od czasów studiów stanowiło dla niego szeroko rozumiane prawo cywilne. Pracę magisterską pt. „Umowa o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym” napisaną pod kierunkiem profesora Maksymiliana Pazdana obronił z oceną bardzo dobrą. Po studiach rozpoczął aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Aplikacja ta zakończona została egzaminem sędziowskim złożonym z oceną bardzo dobrą.
W latach 2005 - 2007 pracował w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, gdzie zajmował stanowisko asystenta sędziego.
W latach 2007 - 2008 pełnił czynności sędziego w wydziale gospodarczym, wydziale cywilnym i w wydziale wykonywania orzeczeń (cywilnych i karnych) Sądu Rejonowego.
Od 2008 r. adwokat. Od 2010 r. do 2016 r. zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Od 2016 r. sędzia i zastępca Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

W wolnych chwilach miłośnik wypraw górskich, narciarstwa alpejskiego oraz pływania stylem klasycznym.