Zespół   >   Adwokat Łukasz Urbanek

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 1999 r. W 2005 r. ukończył aplikację sądową zakończoną zdanym z oceną dobrą egzaminem sędziowskim. Od 2008 r. adwokat  Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie budowlanym i prawie nieruchomości.

Posługuje się językiem angielskim.