Zespół   >   Adwokat Piotr Sampolski

W 2012 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyplom magistra prawa uzyskał z oceną bardzo dobrą.
Główną sferę zainteresowań prawniczych już od czasów studiów stanowiło dla niego prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego procesowego. Pracę magisterską pt. „Przesłuchanie w polskim procesie karnym” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka obronił na ocenę bardzo dobrą. Następnie, bezpośrednio po ukończeniu wyższych studiów prawniczych zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką i obecnie jest aplikantem adwokackim w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
W Kancelarii Adwokackiej Urbanek & Dudys Spółka Partnerska odpowiedzialny jest za sprawy z zakresu prawa karnego. Ponadto prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, w głównej mierze zorientowanych na prawie budowlanym oraz wekslowym.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.   

Poza pracą najbardziej ceni sobie możliwość spokojnego odpoczynku. Interesuje się sportem, a w szczególności Tenisem oraz siatkówką, starając się jednocześnie aktywnie uprawiać wskazane dyscypliny. Jego sportowym idolem jest Roger Federer, a w siatkówce upodobał sobie najbardziej kreatywną pozycję...rozgrywającego. Jest fanem brytyjskiej muzyki rockowej i zespołu Queen, na którego koncercie udało mu się być w 2015 r. W życiu codziennym kieruje się dewizą: Maszeruj albo giń.