Zespół

Kancelarię tworzą doświadczeni prawnicy z tytułem adwokata lub radcy prawnego, którzy reprezentowali swoich Klientów w wielu postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także w toku negocjacji pozasądowych. Dla dobra swoich Klientów Kancelaria współpracuje z innymi specjalistami, jak np. notariuszami, komornikami, rzeczoznawcami, detektywami itp.